English version
Olgunn Ransedokken

Olgunn Ransedokken

Kort om

Førstelektor i realfagsdidaktikk (UiO). Cand. real. m fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk, matematikk og statistikk (UiO). Tilsatt som vit.sk. (HiO) fra 1994. Som leder (LU/HiO) fra 2000. Studie-/forskningsdirektør 2005 (HiAk), prorektor 2009 (HiAk). Prorektor for utdanning og regional forankring (HiOA) 2011-2015. 2016-2020 i stab i divisjon for digitalisering og infrastruktur (DI). - Prosjektleder for Campus Romerike, utredning om en mer sentral beliggenhet for Campus Kjeller. - Startet opp og var programansvarlig for Grønt OsloMet 2016-2019. - Lokalt verneombud for universitetsledelsen med stab i Fellesadministrasjonen (FA) 2017-2020. Eiendomsdirektør 2019. Fakultetsdirektør HV 2020. - Satt i styret til FUN (Fleksibel Utdanning Norge) 2014-2020.

Lærebokforfatter for vg. sk. i biologi, redaktør NPT (2005-2010) og lager faktabøker innen biologi og naturfag for barn. En serie om Mads og Mia som utforsker ulike deler av naturen. Sammen med medforfatter, tar vi både bildene og skriver teksten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag   Biokjemi   Cellebiologi   Generell mikrobiologi   Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap   Kjemi   Matematikk og naturvitenskap   Planteanatomi   Zoologiske og botaniske fag   Økologi

Vitenskapelige publikasjoner

Ransedokken, Olgunn (2013). IKT i høyere utdanning – kvalitetsheving eller hype? Hva er samfunnets forventninger til IKT i høyere utdanning?. Norgesuniversitetets skriftserie . Vol. 2013.
http://norgesuniversitetet.no/files/ulike_forstael...

Ransedokken, Olgunn; Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). Refleksjoner over pedagogikk, didaktikk, kunnskaper og fag. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 92.

Solbrekke, Tone Dyrdal; Ransedokken, Olgunn (2008). Reformer og utdanning i en omskiftelig tid. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 92.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig