English version
Ragnhild Klingenberg Røed

Ragnhild Klingenberg Røed

Kort om

Jeg er utdannet psykolog fra UiO 2007 med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi fra Institutt for aktiv psykoterapi fra 2013. Av arbeidserfaring har jeg jobbet i ulike enheter (ambulant, polikl og døgn) i Barn og ungdoms psykiske helse (BUP(A) spesialisthelsetjenesten. De siste 5 årene har jeg jobbet på Statens barnehus, Sør-Øst Politidistrikt. Der har jeg vært både rådgiver for påtaleenhet og spesialavhørere, gitt helsehjelp innen traumespekteret, systemarbeid og drevet formidling.
Før jeg ble psykolog, utdannet jeg meg til barnevernspedagog ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har fire års erfaring fra Bærum kommune som saksbehandler/ kontaktperson. Selv syns jeg de arbeidsplassene jeg har hatt, har gitt meg utfordringer, kunnskap og inspirasjon.
Min PhD er innen anvendt rettspsykologi og barnevelferd med fokus på avdekkende samtaler i barneverntjenesten og ved avhør av barn i politiet.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Baugerud, Gunn Astrid; Røed, Ragnhild Klingenberg; Hansen, Helle B G; Poulsen, Julie Schøning; Johnson, Miriam Sinkerud (2023). Evaluating Child Interviews Conducted by Child Protective Services Workers and Police Investigators. The British Journal of Social Work .

Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Røed, Ragnhild Klingenberg; Halvorsen, Pål; Baugerud, Gunn Astrid; S. Johnson, Miriam; Lison, Pierre; Riegler, Michael; Lamb, Michael E.; Griwodz, Carsten; Sabet, Saeed (2022). Towards an AI-driven talking avatar in virtual reality for investigative interviews of children. Claypool, Mark; Eg, Ragnhild (Red.). GameSys '22: Proceedings of the 2nd Workshop on Games Systems. Del av bok. s. 9-15. Association for Computing Machinery (ACM).

Salehi, Pegah; Hassan, Syed Zohaib; Lammerse, Myrthe; Shafiee Sabet, Saeed; Riiser, Ingvild; Røed, Ragnhild Klingenberg; Sinkerud Johnson, Miriam; Hicks, Steven; Thambawita, Vajira; Powell, Martine; Lamb, Michael E.; Baugerud, Gunn Astrid; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). Synthesizing a Talking Child Avatar to Train Interviewers Working with Maltreated Children. Big Data and Cognitive Computing . Vol. 6.
https://hdl.handle.net/10037/26861

Baugerud, Gunn Astrid; Johnson, Miriam Sinkerud; Røed, Ragnhild Klingenberg; Lamb, Michael E.; Powell, Martine; Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Salehi, Pegah; Hassan, Syed Zohaib; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2021). Multimodal Virtual Avatars for Investigative Interviews with Children. Dao, Minh-Son; Dang-Nguyen, Duc-Tien; Riegler, Michael (Red.). ICDAR '21: Proceedings of the 2021 Workshop on Intelligent Cross-Data Analysis and Retrieval. Kapittel. s. 2-8. ACM Digital Library.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig