English version
Rønnaug Lyckander

Rønnaug Lyckander

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Kompetanse   Fag og yrkesopplæring   Profesjonskvalifisering

Vitenskapelige publikasjoner

Lyckander, Rønnaug H.; Spetalen, Halvor (2022). Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket?. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Lyckander, Rønnaug (2022). Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 12.

Lyckander, Rønnaug H. (2021). Exploring vocational teacher preparation in Norway: A study of dimensions and differences in vocational teacher learning. Journal of Vocational Education and Training .
https://www.tandfonline.com/toc/rjve20/currentPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig