English version
Ruth Elisabeth Fuentes Arends

Ruth Elisabeth Fuentes Arends

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag   Samfunnsvitenskap

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tkachenko, Elena; Arends, Ruth Elisabeth Fuentes (2018). To be or not to be bilingual - for children with special needs?. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. PART III. s. 411-445. Vidarforlaget AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig