English version
Thorgeir Kolshus

Thorgeir Kolshus

Kort om

Jeg er utdannet sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, der jeg var ansatt i mange år (2002-19) før jeg begynte ved OsloMet i 2017. Min regionale spesialisering er Stillehavet, nærmere bestemt den nordlige delen av øystaten Vanuatu, der jeg siden 1996 har hatt nærmere tre års etnografiske feltarbeid. Sammen med materiale fra historiske arkiver utgjør dette råstoffet for et forsøk på å forstå drivkreftene bak samfunnsutvikling – spesielt samspillet mellom religion og politikk, identitetsutvikling og forskjellskapende prosesser. Denne bakgrunnen bruker jeg aktivt for å kaste nytt lys over lignende utviklinger og fenomener i Norge. Jeg forsker også på forskningsformidling, og har vært spaltist for Aftenposten og Dagens Næringsliv.
Jeg sitter i styret for European Society of Oceanists (ESfO), er koordinator for Association for Social Anthropology in Oceanias årlige æresforelesning og er med i ledelsen for OsloMets DISCO Senter for mangfoldsstudier.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Religion   Ritualer   Slektskap   Bistand   Etnisitet   Politisk antropologi   Misjonshistorie   Mannskulter   Religion og politikk   Kulturelt mangfold

Regioner

Melanesia   Stillehavet

Land

Vanuatu

Vitenskapelige publikasjoner

Kolshus, Thorgeir (2023). Typecast! Some lessons from Norwegian public anthropology. Suomen Antropologi. Vol. 47.
https://journal.fi/suomenantropologi/article/view/...

Kolshus, Thorgeir; Bratrud, Tom (2022). Frihetsbalansen. Lundgren, Charlotte (Red.). Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Rådet for psykisk helse.
https://doi.org/https://psykiskhelse.no/psykiskopp...

Kolshus, Thorgeir (2019). Esoterogeni og aktiv forskjellsdannelse: Religion og identitetsskapning, i Stillehavet og andre steder. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/fleks.3308

Kolshus, Thorgeir (2018). Fra grobunn til stengrunn: Kulturrelativismens skjebne i norsk offentlighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 29.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02...

Kolshus, Thorgeir (2018). Still naughty after all these years?. Cultural anthropology. Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10852/67899

Kolshus, Thorgeir Storesund (2017). The power of ethnography in the public sphere. HAU: Journal of Ethnographic Theory. Vol. 7.
https://doi.org/10.14318/hau7.1.009

Kolshus, Thorgeir Storesund (2017). Urban castaways. The precarious living of marooned islanders. Lee, Helen; Taylor, John Patrick (Red.). Mobilities of Return. Pacific Perspectives. s. 171-188. ANU Press.
https://doi.org/10.22459/MR.12.2017

Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). Global Pentecostalism in the 21st century. American Ethnologist. Vol. 43.
https://doi.org/10.1111/amet.12401/full

Tomlinson, Matt; Tengan, Ty P. Kawika; Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). New mana. Transformations of a classic concept in Pacific languages and cultures. ISBN: 9781760460075. 375 s. ANU Press.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). Mana on the move: Why empirical anchorage trumps theoretical drift. Tomlinson, Matt; Tengan, Ty P. Kawika; Kolshus, Thorgeir Storesund (Red.). New mana. Transformations of a classic concept in Pacific languages and cultures. s. 155-182. ANU Press.
https://doi.org/10.22459/nm.04.2016.06

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig