English version
Tonje Tomine Seland Strat

Tonje Tomine Seland Strat

Kort om

Jeg er Ph.D-student som forsker på utforskende arbeidsmåter i naturfagslærerutdanningen. Prosjektets varighet er fra 2019 til 2023, og jeg fokuserer på hvordan utforskende arbeidsmåter blir implementert i naturfagslærerutdanning i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Prosjektet er en del av NFR-prosjektet TRELIS (Teachers’ Research Literacy for Science teaching).

I min stipendiatstilling har jeg også undervisning, der jeg underviser biologi (kropp og helse og jorda), utdanning for bærekraftig utvikling og kjemi. Jeg har en mastergrad i biologifagdidaktikk fra NTNU, og 9 års arbeidserfaring fra videregående skole, der jeg underviste i fagene naturfag, kjemi og biologi.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Strat, Tonje Tomine Seland ; Henriksen, Ellen Karoline ; Jegstad, Kirsti Marie (2023). Inquiry-based science education in science teacher education: a systematic review. 58 s. Studies in science education.
https://doi.org/10.1080/03057267.2023.2207148

Strat, Tonje Tomine Seland ; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Norwegian Teacher Educators’ Reflections on Inquiry-Based Teaching and Learning in Science Teacher Education. 22 s. Journal of Science Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/1046560X.2022.2125623Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig