English version
Trond Petersen

Trond Petersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Metode   Kjønn   Økonomi   Lagdeling   Organisasjoner   Kvantitativ metode   Sosial ulikhet

Vitenskapelige publikasjoner

Petersen, Trond; Hermansen, Are Skeie; Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). Likestilling: kjønn, arbeid og familiepolitikkens gjennombrudd. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn : bind 2. Kapittel 20. s. 85-106. Gyldendal Akademisk.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond UC Berkeley (2011). A norvég egyenjogúsági paradoxon. Társadalmi nemek és munka a jóléti tásadalomban. Hagemann, Gro (Red.). A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Kapittel. s. 117-150.

Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew; Høgsnes, Geir (2011). THE MALE MARITAL WAGE PREMIUM: SORTING VS. DIFFERENTIAL PAY. Industrial & labor relations review . Vol. 64.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Betydning av ekteskap og barn for kvinnrs lønn. Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin (Red.). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Del 5. s. 87-104. Universitetsforlaget.

Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn. Kapittel 6. s. 144-163. Gyldendal Akademisk.

Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew; Høgsnes, Geir (2010). The Within-Job Motherhood Wage Penalty in Norway, 1979-1996. Journal of Marriage and Family . Vol. 72.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond (2009). Betydning av ekteskap og barn for kvinners lønn sortering på stillinger versus ulik lønn for likt arbeid. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 17.

Petersen, Trond Karl Arne (2009). Opportunity. Hedstrøm, Peter; Bearman, Peter (Red.). The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Chapter 6. s. 116-139. Cambridge University Press.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond K.A (2008). Menns lønnspremie fra ekteskap: Sortering eller påvirkning versus ulik belønning. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 16.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond Karl Arne (2008). Menns lønnspremie fra ekteskap sortering eller påvirkning versus ulik belønning. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 16.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig