English version
Turid Rimereit Aarønes

Turid Rimereit Aarønes

Kort om

Turid Rimereit Aarønes er stipendiat ved fakultet for helsevitenskap, tilknyttet forskergruppen Aldring, Helse og Velferd, og kvalitetsrådgiver i Helse Møre og Romsdal HF. Aarønes har lang klinisk erfaring som fysioterapeut fra spesialisthelsetjenesten, særlig innen geriatri. Hun har mastergrad i kunnskapsbasert praksis for helsefag fra Høgskolen i Bergen. Ph.D.-prosjekt: Interdisciplinary multidimensional assessment frameworks to improve health services in the municipalities (ASSESS-MULTIMORBIDITY). 

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Rimereit Aarønes, Turid ; Taraldsen, Kristin ; Kvæl, Linda Aimee Hartford (2024). Assessment of Older Persons with Multimorbidity in Norwegian Primary Care: Healthcare professionals' Experiences and Preferences in Fostering Continuity of Care. 27th Nordic Congress of Gerontology. The Nordic Gerontological Federation, Karolinska Institutet.

Rimereit Aarønes, Turid ; Taraldsen, Kristin ; Kvæl, Linda Aimee Hartford (2023). Helsepersonells erfaringer med kartlegging i kommunehelsetjenesten blant personer med multimorbiditet - En kvalitativ studie. Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning . Nasjonalt senter for aldring og helse.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig