English version
Vidar Holum

Vidar Holum

Kort om

Her finner du meg på MAZEMAP: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&left=10.7307137&right=10.7358635&top=59.9218169&bottom=59.9203611&sharepoitype=poi&sharepoi=449957&campusid=53

Prosjektledelse:
KSIS Kunnskapssentert i Sandvika KSIS
Reskilting Campus Kjeller og Pilestredet samt endring til Universitet
Møteromsoppgraderingen for ca 150 møterom, med bygningsmessig, innredning og AV Utstyr. (OU prosjekt)


Utvikling:
Digitale skilt.
ACL Activ Classrooms
Prolab prosjektet i samarbeide med Tengel Sandtrø:
Styring av møteromsresursser og booking.

Administrative arbeidsområder

Prosjektledelse   Arealplanlegging   Byggesaker   Eiendomsforvaltning   Flytting   Kunstforvaltning   Kontrakter   Strategi   Nettpublisering   Innkjøp