English version

Kontroversielle temaer og omstridte fortellinger i skolen- et utfordrende felt for mange europeiske lærere

Hvordan møter vi kontroversielle spørsmål og omstridte fortellinger i ulike europeiske skolekontekster?

Mangfoldige samfunn gir elevgrupper med motstridende syn på religion og historie - i samme klasse og på samme skole. 

Mange lærere er usikre på hvordan de skal møte dette. Demokratisk dannelse har lange tradisjoner i europeiske utdanningssystemer med vekt på fredelig sameksistens, kritiske perspektiver og en skole med rom for flerstemmighet. 

Økt polarisering, voksende høyrepopulisme, islamistisk og høyreorientert ekstremisme, samt digitale ekkokamre utfordrer den demokratiske dialogen og danningen i skolen. 

I det treårige Erasmus-prosjektet, ConCitizen; “Contested narratives and controversial issues in citizenship education” har fem europeiske institusjoner samarbeidet om hvordan lærere i historie- og religionsfagene kan gi rom for og håndtere omstridte fortellinger og kontroversielle temaer.

Konferansen vil belyse relevante undervisningsstrategier, didaktiske perspektiver og ny forskning. I tillegg tematiseres utdanning og undervisning om urfolk, interreligiøs dialog, religiøse og sekulære narrativer, samt fersk forskning om ungdoms politiske mestringstro.  

Utfyllende informasjon om arrangementet og påmeldingsskjema finner du på den engelske siden.

Kontakt

Laster inn ...