!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Controller/Prosjektøkonom til Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Beskrivelse

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har nå en fast stilling ledig som controller/prosjektøkonom. Hos NOVA vil du jobbe i et tverrfaglig miljø både i forskningsadministrasjonen og blant våre forskere. Du vil ha allsidige og spennende oppgaver knyttet til økonomioppfølging av egen prosjektportefølje, samt bidra inn i instituttets virksomhetsstyring. 

Stillingen er en del av NOVAs forskningsadministrasjon, som fungerer som støtteapparat rundt NOVAs kjerneaktiviteter: akkvisisjon, forskning og formidling.  

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav: 

Det er en fordel med: 

Vi søker deg som: 

Samarbeid med mange ulike personer både i seksjonen og på instituttet er en viktig del av stillingen, og evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner og vilje til å bidra der behovene oppstår er derfor viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vilkår

Vi tilbyr deg: 

Du må laste opp eventuelle attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, (vitnemålsportalen er godkjent). OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Kandidater som ikke sender inn dokumentasjon på oppnådd kompetanse vil ikke bli vurdert. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i Staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 58-66 (kr. 565 900 – 646 000 per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram