Instituttrådet ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

Instituttråd opprettes for å sikre medvirkning og legitimitet i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslutningslinjer opprettholdes ved instituttet.

Gjennom deltakelse i instituttrådene inviteres flere grupper med i beslutningsprosessen. Studenter, tilsatte og eksterne representanter for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområder skal derfor ha representasjon instituttrådet.

Sekretær er Bjørn Harald Hegreberg Garborg, instituttlederstøtte.

Sakspapirer vil bli publisert i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Medlemmer

   Instituttleder Hilde Arntsen er rådets leder.

  Ekstern representant

  • Nita Kapoor, direktør, The International Summer School, UiO
  • Vara: Hanne Løfsnes, seksjonssjef, Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen, IMDi

  Studentrepresentanter

  • Henriette Sarastuen Franck 
  • Aarabi Manojkumar

  Representanter for undervisnings- og forskningsansatte

  • Benedikte Victoria Lindskog, førsteamanuensis
  • Marthe Ødegård Olsen, universitetslektor
  • Vara for begge: Tom Griffiths, professor

  Representant for teknisk-administrative stillinger

  • Hege Kristin Hovda, seniorrådgiver, seksjon for studier og internasjonalisering
  • Vara: Ida Stabrun, rådgiver, seksjon for oppdrag