Illustrasjon laget av Arnab Chaudhuri og Mats Kluftødegård

Matematikk og simuleringer gir gode tekniske løsninger

Matematiske modeller blir brukt i alle ingeniørfag og vitenskaper, og omgir oss til og med i dagliglivet. Vi griper til matematikken når vi vil beskrive virkeligheten og finne ut hvordan verden fungerer.

I dag arbeider matematikere, ingeniører og forskere fra andre fagfelt side om side for å løse viktige problemer, som for eksempel å forutsi klimaendringer, beskrive byggesteiner i atomer og forstå hvordan hjernen fungerer.

Matematiske modeller brukes i dataspill, for eksempel for å gjøre bevegelsene til figurene i spillet mest mulig realistiske. De kraftigste superdatamaskinene i verden er designet for å gjøre store matematiske beregninger.

Matematikk og programmering

Disse eksemplene har det til felles at eksperten har solide matematiske basisferdigheter og er i stand til å oversette naturlover til matematisk modell.

Modellen implementeres på datamaskin for kjøring av simuleringer som kan brukes til å avsløre sammenhenger og gjøre presise forutsigelser.  

Bruk av matematiske modeller som verktøy står sentralt i spesialiseringen «Matematisk modellering og vitenskapelige beregninger» i masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT).

Som student i denne spesialiseringen skal du bli godt kjent med alle deler av modelleringsprosessen, fra utvikling av modell til tolkning av simuleringsresultater.

Matematisk modellering krever kompetanse i matematikk, numeriske beregningsmetoder og programmering.  

I de tre obligatoriske kursene i denne spesialiseringen vil du lære om

Jobbmuligheter

Med studieretningen matematisk modellering og vitenskapelige beregninger på masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi vil du få solide matematikkunnskaper og utstrakt programmeringserfaring.

Du vil derfor være godt rustet for jobber innen forskning, industri og informasjonsteknologi, særlig i den voksende del av teknologibransjen som bruker matematiske modeller og simulering.

Du kan også være aktuell for undervisningsstillinger.

The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve. – Eugene Wigner

 

Publisert: 29.03.2019 | Olav-Johan Øye