Bilde av ny dekan Carl Christian Thodesen, som presenterer seg for de ansatte på TKD-dagen.

Nytt dekanat på TKD

Carl Christian Thodesen blir ny dekan, og Marius Lysebo og Tale Skjølsvik nye prodekaner på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) fra august 2019.

Carl Christian Thodesen har allerede begynt i 20 prosent stilling ved fakultet for å sikre en god overgang til han begynner for fullt som dekan fra 1. august. 

Thodesen kommer fra NTNU hvor han har ledet Institutt for bygg- og miljøteknikk siden 2013. 

Den nye dekanen har doktorgrad i materialer og statistikk fra Clemson University i South Carolina, og lang erfaring som sivilingeniør og forsker ved blant annet SINTEF. 

Han gleder seg stort til å bli dekan, og presenterte seg for alle som var til stede på fakultetets fagdag, TKD-dagen, i midten av juni.

Følg gjerne Carl Christian Thodesen på Twitter (twitter.com).

Nye prodekaner

Den nye dekanen ønsker velkommen til to nye prodekaner som også begynner 1. august: Marius Lysebo blir prodekan for utdanning og Tale Skjølsvik prodekan for FoU.
 
– Jeg har i mange år vært genuint opptatt av læring, læringsmiljø, undervisning og utdanning. Derfor ser jeg fram til å jobbe sammen med ansatte, fagmiljø og studenter på TKD og OsloMet om slike spørsmål, sier Marius Lysebo.  

– Å få studentene med på krevende studieopplegg forutsetter høy kvalitet i utdanningene.

Jeg håper at vi også i den neste fireårsperioden klarer å gjennomføre mange tiltak som vi vet bidrar positivt til det, og er rause ovenfor dem som utvikler og tester ut nye måter å gjøre ting på.
 
– TKD har fantastiske forskere, men samtidig et stort potensial når det gjelder å utvikle og styrke sin forskningsprofil, sier Tale Skjølsvik.

– Jeg ønsker å jobbe strategisk for å sikre at vi tar ut dette potensialet, sier hun og fortsetter: 

– Vi utvikler, samskaper og leverer kunnskap og kompetanse på områder som samfunnet skriker etter. 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på prodekan-jobben for å synliggjøre og støtte forskningsmiljøet ved TKD, og sikre at vi videreutvikler vårt samarbeid med andre deler av OsloMet og eksterne samarbeidspartnere. Dette blir utrolig gøy!

Takk til avtroppende prodekaner

Den nye dekanen Carl Christian Thodesen takker avtroppende prodekan for FoU, Arild Berg, og avtroppende dekan for utdanning, Kirsten Aarset, for deres innsats. 

– Under deres ledelse har kvaliteten og bredden på utdanning og forskning vært høy, samtidig som de har utviklet seg i nye retninger, sier han.

– Kirsten og Arild har nå valgt å vende tilbake til sine vitenskapelige stillinger og institutter, og vi ønsker dem lykke til! 

Avtroppende dekan, Egil Trømborg, har blitt takket av på TKD-dagen og i en uformell sammenkomst på fakultetet.

Nye instituttledere

Einar Stoltenberg er ansatt som ny instituttleder på Institutt for produktdesign (PD), og overtar etter Gunnar Gundersen 1. august.

Hallgrim Hjelmbrekke er ansatt som ny instituttleder for Institutt for bygg og energiteknikk, (BE),og overtar etter Vitalis Pavlovas.

Laurence Habib har takket ja til å fortsette som instituttleder for Institutt for informasjonsteknologi (IT) i en periode til. 

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og Institutt for estetiske fag (EST) fikk nye instituttledere for ikke så lenge siden, Astrid Oust Janbu og Eirin Sæther. 

Bildet øverst viser ny dekan Carl Christian Thodesen, som presenterer seg for de ansatte på TKD-dagen.

Publisert: 18.06.19 | Olav-Johan Øye | Pernille Nesje