English version
Illustrasjonsbilde fra OsloMet Makerspace.

Nytt EU-prosjekt baner vei for kvinner og teknologi

Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstillinger.

EU har finansiert det treårige EQUALS EU-prosjektet med på 1,6 millioner Euro, og OsloMet koordinerer prosjektet.

Økt deltakelse fra kvinner

Menn driver ofte fram nyvinninger, noe som også kommer menn til gode. Utgangspunkt er derfor å øke deltakelsen av kvinner i forskning og innovasjon for å fremme digital inkludering.

Prosjektet vil bidra til å

Les mer om EQUALS EU (ansatt.oslomet.no). 

Publisert: 21.08.20 | Olav-Johan Øye