Ny runde med videreutdanningstilbud for næringsklynger

Digital transformasjon

Våren 2021 og høsten 2021 starter vi opp med videreutdanningsemnene Teknologiforståelse (5 studiepoeng) og Digital transformasjon og ledelse (10 studiepoeng) for et nytt kull. 

Videreutdanningene skal bidra til økt teknologiforståelse og evne til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter i små og mellomstore bedrifter. Målet er at dette skal gi kompetanse som bidrar til økt konkurransekraft og vekst for aktørene i klyngene, både i privat og offentlig sektor. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med DigitalNorway, Smart Innovation Norway A/S, Kongsberg Innovasjon og Skogmo Industripark.

Teknologiforståelse for klyngene

Dette emnet gir deg en innføring i nye digitale teknologitrender og grunnleggende begreper som har betydning for økt kundeverdi, forretningsutvikling og forvaltning av organisatoriske ressurser.

Emnet er nettbasert og gir 5 studiepoeng. Oppstart er våren 2021.

Teknologiforståelse bygger på emnet Technology and Society. Les mer om Technology and Society i Khrono.

Digital transformasjon og ledelse

Dette emnet skal gi deg kunnskap om teori og arbeidsmetoder som kan understøtte digitale endringsprosesser. Det gir deg en dybdeforståelse for hvordan du som leder bør handle for at digital transformasjon skal bli et middel for videre konkurransekraft og vekst. I tillegg vil du få kjennskap til hvordan du utvikler en visjon, strategi og handlingsplaner for deg som leder et digitalt transformasjonsarbeid.

Du tar med deg et selvvalgt endringsprosjekt fra egen organisasjon.

Emnet er nettbasert og gir 10 studiepoeng. Oppstart er høsten 2021.

Opptak

Begge emner er rettet mot næringsklynger og opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fikk støtte av Kompetanse Norge

School of Management, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design har mottatt støtte for å utvikle disse to emnene for tre næringsklynger i samarbeid med Digital Norway. Det er Kompetanse Norge som står for tildelingen som er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Totalt 16 prosjekter fikk støtte i denne tildelingsrunden.