English version

Tilgjengelighetserklæring for oslomet.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Denne erklæringen gjelder ikke våre subdomener.

Status for www.oslomet.no per 10. februar 2020

Vi bruker verktøyet Siteimprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad oslomet.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss kontinuerlig en "Accessibility Score" som viser i hvilken grad nettstedet samsvarer med standardene i WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines). 

Dette må vi rette opp

Punktene under lister opp funksjonalitet og innhold der feiltypene inngår (WCAG 2.0-nivå/ID i parentes):

Navigering

Overskrifter

Formatering av tekst

Bilder

Lenker

Søkefelt/søkefunksjon

Koding

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

OsloMet er pliktig til å

OsloMet er en offisiell samarbeidspartner med International Association of Accessibility Professionals (iaapnordic.org).

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

Kommunikasjonsavdelingen ved OsloMet tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personer og verktøy for å daglig følge med på nettstedets status. Gjennom ukentlige arbeidsøkter retter vi opp i WCAG-feil, samt legger langsiktige planer for hvordan vi skal løse de resterende problemene (både innenfor og utenfor WCAG).

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på oslomet.no?

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en mail til nettredaksjonen@oslomet.no.

Er det noe du ikke klarer å lese på oslomet.no?

Kontakt oss for å få tilsendt innhold i et annet format. Du kan selv velge hvordan du vil ha innholdet. Eksempler på dette kan være universelt utformede PDF-er, Word-filer eller print på papir.

Fungerer ikke skjermleseren slik den skal på nettstedet vårt? Kontakt oss på telefonnummeret 67 23 50 00 (sentralbord) og få innhold lest opp via telefon.

Tips og triks

Tekststørrelse:

Skjermleser:

Verktøy og sider om tilgjengelighet

For innhold på engelsk:

Om lenker til våre gamle nettsider

Sidene du er inne på inneholder en rekke midlertidige lenker til vårt gamle nettsted hioa.no, der det også finnes ikke-tilgjengelig innhold. Først og fremst gjelder dette PDF-filer, kun ca. 3 prosent av disse er universelt utformet.