!
Viktig angående opptak

Dette emnet kan gjennomføres på oppdrag. Ta kontakt for mer informasjon.

Biblioteket i samfunnet

Videreutdanning

Denne videreutdanningen tar opp bibliotekets rolle i samfunnet og bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag, samt utvikling av nye tjenestetilbud til publikum og lederens rolle og oppgaver.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for videreutdanningen er bibliotekledere i Troms- og Finnmark fylkeskommune.

  Her får du kunnskap om biblioteket som samfunnsinstitusjon og bibliotekarprofesjonens rolle, samt hvordan statlig og kommunal styring påvirker utviklingen av offentlige bibliotekstjenester. Du vil gis en innføring i hvordan man kan bruke styringsdata og evalueringer til å endre organisasjonen og utvikle tjenestetilbudet, og de spesielle utfordringene knyttet til å lede et bibliotek.

  Arbeidsformene er forelesninger, web-seminar, gruppearbeid, veiledning og selvstudium.

  For mer informasjon kan du se studentportalen.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Hvordan søke opptak

  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb.

  Trykk ny søknad og gå til Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag. Deretter School of Management.

  Dokumentasjon kan lastes opp når du har levert søknad. Du kan også gå inn senere og laste opp dokumentasjon under "mine dokumenter".

 • Undervisningsdatoer og semesteroversikt

  Se informasjon om studiestart og undervisning i studentportalen.

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Informasjon om kostnader gis av fylkeskommunen.

Studenthistorier

Anne Gerd Lehn ser inn i kamera.
Ville unngå å havne i et spor

Anne Gerd Lehn har gått videreutdanning i bibliotek og fortsetter nå med lederutviklingsprogram for bibliotekledere.

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.