Skaperverkstedsdidaktikk og skoleutvikling

Etterutdanning

Tiltaket skal støtte skolene i å utvikle arenaer og metoder for arbeid med skaperverksted og ny teknologi ved egen skole, samt styrke kompetansen til lærere i den praktiske undervisningen.

 • Hva lærer du?

  Tiltaket er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og Institutt for estetiske fag ved OsloMet gjennom «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole.»

  Tiltaket tar utgangspunkt i skaperverkstedsmetodikk, med fokus på utforsking av ny teknologi, klasseledelse og lærerens rolle i møte med ny teknologi og praktisk skapende arbeid på tvers av realfag og kunst og håndverk.

  Videre omfatter tilbudet veiledning knyttet til tilrettelegging av rom og verksteder som skaperverksted ved egen skole, samt veiledning i bruk av utstyr som skolene mottar gjennom Den teknologiske skolesekken.

  Kompetanseutviklingen sees i sammenheng med nye læreplaner, digital satsing og mangfold og inkludering. Tiltaket skal gi kollektiv kompetanseutvikling og bidra til å forbedre praksis i skolen, samtidig som det bringer praksisnær kompetanse tilbake til lærerutdanningen ved universitetet.

  Aktuelle tema

  • Hvordan styrke utforskertrang, skaperglede og engasjement hos elever ved bruk av ny teknologi, programmering og algoritmisk tenkning? 
  • Skapende arbeid med ny teknologi
  • Lærerens rolle og klasseledelse i møte med ny teknologi og praktisk skapende arbeid
  • Teknologi og læring i fagfornyelsen
 • Målgruppe

  Tiltaket tilbys grunnskoler i Oslo gjennom «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole.»

  Skolene velges ut fra skoler som har søkt om å delta i kompetanseutviklingstiltaket via Utdanningsetaten i Oslo.

 • Kostnader

  Gratis.

  Tilbudet er finansiert gjennom «Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole.»

 • Om påmelding

  Påmelding til kompetansehevingstilbudet skjer via Utdanningsetaten i Oslo. Kontaktperson: Irene Brodshaug

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til EIK