Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet

Tre klosser, en balanserer på de to andre.

Vi er særlig opptatt av samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet. Vi forsker på tematikk som hjemmekontor, fjernarbeid, grensene mellom jobb og hjem (jobb-hjem balanse), utbrenthet, sykefravær hos foreldre, digitalisering av arbeidsplassen, likestilling på arbeidsplassen og «det tredje skiftet».  

Målet er å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme et bærekraftig, rettferdig og helsefremmende arbeidsliv gjennom ulike faser i livsløpet. 

Med basis i kvantitative og kvalitative metoder, ønsker vi å svare på spørsmål som: Hvilke konsekvenser har hjemmekontor for grensen mellom arbeidstid og fritid og for jobb-hjem-balansen? Hvordan påvirker ulike velferdstilbud hverdagen i norske barnefamilier? Hvilken grad møter gravide arbeidstakere og småbarnsforeldre diskriminering? Hva gjør arbeidsrelatert mobilbruk med oss og familiene våre? Hvilke skiftordninger er best for helsepersonell med og uten familie?

For å besvare disse og andre aktuelle spørsmål om forholdet mellom arbeidsliv og familie har vi samlet et tverrfaglig team. Det består av forskere innen ulike fagretninger, blant annet sosiologi, psykologi, helsevitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi. 

Forskningsprosjekter

Kontaktpersoner NORSAF

Laster inn ...

Forskere

  Laster inn ...

  Aktuelle forskningsnyheter

  En kvinne holder hendene rundt sin gravide mage
  Foreldre diskrimineres i arbeidslivet

  Det er ingen arbeidsgivere som ønsker å behandle foreldre dårlig, men både rigide arbeidsmåter og økonomiske rammebetingelser gjør det vanskelig å tilrettelegge for dem.

  Illustrasjonsbilde av jente med headset foran pc'en på kontoret.
  Skal du tilbake til kontoret? Dette må ansatte og ledere være obs på

  Hjemmekontor har fungert overraskende bra for mange. Hva må til for at overgangen til den nye jobbvirkeligheten vår skal bli god?

  Illustrasjonsbilde: Mor og barn går tur i skogen. Foto: Unsplash.com
  Tidsklemma slapp – egentiden glapp

  Hva skjedde med barnefamilienes hverdagsliv da koronavåren traff?

  Mann ved et bord med fire stoler sittende foran en laptop med en baby på fanget.
  IT gjør grensene mellom jobb og familieliv uklare

  Når gjør smartteknologi oss så fleksible at det blir helseskadelig?