Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Yrkespedagogikk, Design håndverk kunst formgiving brukskunst tekstil entreprenørskap, Yrkesdidaktikk

Samarbeidsrelasjoner

Høgskolen i Bergen (HiB); Høgskolen Stord/Haugesund (HSH);

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Eide, Egil; Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2016). Kan vi identifisere kjennetegn på meningsfull og relevant undervisning for læring i PPU -yrkesfaglærerstudenter sin undervisningspraksis?. NordYRK conference. Nord Yrk 2016.

Bruvik, Åse Norunn Nedrebø (2009). Videreutdanning for fagfolk. 150 s.

--.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig