English version
Anne Karine Gjerlaug

Anne Karine Gjerlaug

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 6. s. 105-120. Fagbokforlaget.

Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Jahanlu, David; Claudius, Hanne Marit; Gjerlaug, Anne Karine; Barikmo, Ingrid; Henjum, Sigrun (2018). Body size perceptions and preferences favor overweight in adult Saharawi refugees. Nutrition Journal . Vol. 17.

Aaserud, Tine Gammelgaard; Tveiten, Sidsel; Gjerlaug, Anne Karine (2016). Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid. 20 s. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/sites/default/files/pdf-expo...

Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn; Uppsata, Solveig; Bye, Asta (2016). Verktøy ved screening av risiko for underernæring hos eldre :. Sykepleien Forskning .

Haukland, Magne; Meyer, Mona Elisabeth; Gjerlaug, Anne Karine; Tveiten, Sidsel (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 3. s. 37-60. Gyldendal Akademisk.

Sortland, Kjersti; Gjerlaug, Anne Karine; Harviken, Gunn (2013). Vektdokumentasjon, kroppsmasseindeks,måltidsfrekvens og nattefaste blant eldre sykehjemsbeboere – en pilotstudie. Vård i Norden . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10642/1461

Henjum, Sigrun; Barikmo, Ingrid Elisabet; Gjerlaug, Anne Karine; Abderrahman, Mohamed; Oshaug, Arne; Strand, Tor A; Torheim, Liv Elin (2010). Endemic goitre and excessive iodine in urine and drinking water among Saharawi refugee children. Public Health Nutrition . Vol. 13.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig