English version
Anne-Berit Gregersen

Anne-Berit Gregersen

Kort om

Personal- og økonomiansvar for læringssenteret P48. Skrankevakter i biblioteket
Generell bibliotekopplæring for studenter og tilsatte
"Bestill en bibliotekar"
Opplæring og spørsmål om EndNote
Kvalitetssikring av pensumlister

Administrative arbeidsområder

Personalforvaltning   Veiledning, bibliotek   EndNote

Vitenskapelige publikasjoner

Hoel, Tore; Chen, Weiqin; Gregersen, Anne-Berit (2018). Are Norwegian academic Librarians ready to share Usage Data for Learning Analytics?. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL . Vol. 10.

Gregersen, Anne-Berit (2013). The Academic Librarians:New Roles and Challenges: a Comparison with Kurt De Belder’s “Partners in Knowledge”. Bastiaens, Theo; Marks, Gary (Red.). Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013. kapittel. s. 2652-2656. Association for the Advancement of Computing in Education.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig