English version
Ainar Miyata-Sturm

Ainar Miyata-Sturm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi

Emner

Profesjonsetikk   Bioetikk   Personlig autonomi   Informert samtykke

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bærøe, Kristine; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (2020). How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health. Bulletin of the World Health Organization .

Miyata-Sturm, Ainar (2019). Blameworthy bumping? Investigating nudge’s neglected cousin. Journal of Medical Ethics .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig