English version
Alban Davesne

Alban Davesne

Kort om

Alban Davesne er forsker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SAM). Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Sciences Po, Paris. Han forsker på europeisk integrasjon, nordisk samarbeid og europeisering av helsepolitikken i et komparativt perspektiv. Hans interessefelt inkluderer helsereformer, grenseoverskridende helsetjenester, pasientmobilitet og folkehelse i Europa – før og etter COVID-pandemien.

HARBOR prosjektet er den første komparative studien av grenseoverskridende samhandling og deres innvirkning på tilgangen til helsetjenester i vanskeligstilte grenseområder i Europa. Prosjektet vil sammenligne grensesamarbeid i Belgia-Frankrike og Norge-Sverige. HARBOR vil utvikle et nytt analytisk rammeverk der grenser og grenseoverskridende samhandling ses som en integrert del av helsepolitikken. Prosjektet tar sikte på å lukke gapet mellom regionale studier og sosialpolitisk litteratur ved å gi en integrert tilnærming til grenseoverskridende interaksjoner og tilgang til helsetjenester i europeiske grenseregioner.

Forskningsprosjekter