English version
Alethea Bjune

Alethea Bjune

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lafton, Tove; Bjune, Alethea; Nielsen, Ingemar (2019). Kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen: fra konsument til produsent. Åpent auditorium. OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig