English version
Anne Bakke

Anne Bakke

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lunde, Gerd Hilde; Bakke, Anne; Areskoug Josefsson, Kristina (2020). Piloting a Research-Oriented Teaching Model in a Bachelor Program for Social Educators – A Way to Increase Competence in Research Methodology and Sexual Health?. UNIPED . Vol. 43.

Kjøllmoen, Siv Karin; Bakke, Anne (2006). En profesjon godt forankret med blikket rettet framover. Horndalen, Bjørn; Torp, Tor Rynning (Red.). Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. faglig_bok_institusjon. s. 45-50.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig