English version
Anders Davidsen

Anders Davidsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Davidsen, Anders; Hognestad, Karin (2020). Overview of Primary Education (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies .

Davidsen, Anders; Hognestad, Karin (2020). Overview of Secondary Education (Norway). Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Red.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Secondary Education. Bloomsbury Academic.

Davidsen, Anders (2017). «Vi prøvde å grave oss inn i hjernen.» Om bruk av tabu som læringsstrategi på mellomtrinnet i grunnskolen. Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Red.). Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Kapittel 7. s. 141-160. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2645447

Davidsen, Anders; Aamaas, Åsmund (2017). Mysterier som læringsstrategi i lærerutdanning – en casestudie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Red.). Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. kapittel 8. s. 161-180. Cappelen Damm Akademisk.
https://hdl.handle.net/11250/2645453Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig