English version
Anders Naterstad

Anders Naterstad

Forskningsprosjekter

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (2021). SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021. ISBN: 978-82-7063-523-8. 28 s.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig