English version
Anne Beate Eide

Anne Beate Eide

Kort om

Utdanning: Yrkesfaglærer, migrasjonspedagogikk, veiledning, mastergrad i interkulturelt arbeid

Tidligere arbeid: Kontaktlærer for minoritetsspråklige elever i vgo, minoritetsrådgiver

Arbeidsoppgaver: Kompetanseutvikling og veiledning av faglærere, om språkoppmerksom undervisning og -veiledning av nyankomne elever og deltakere i yrkesfaglig kontekst.

Administrative arbeidsområder

Kompetanseutvikling