English version
Anne Karin Larsen

Anne Karin Larsen

Kort om

Anne Karin Larsen underviser på masterstudiet i yrkespedagogikk . Forsker på yrkesfaglærerens kompetanse med vekt på samarbeid og relasjonsbygging, tilpasset opplæring og livsmestring, og bruk av digitale verktøy i yrkes- og profesjonsfag.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Profesjonsutdanning   Mangfold   Samarbeid mellom skole og bedrift   Yrkespedagogikk   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring   Pedagogisk entreprenørskap   Innovasjonspedagogikk   Alternative læringsarena

Samarbeidsrelasjoner

Oslo Kommune, Næringslivets hovedorganisasjon, Landsorganisasjon i Norge, Stiftelsen Abildsø gård

Vitenskapelige publikasjoner

Wolden, Anne-Catrine; Goth, Ursula-Georgine Småland; Larsen, Anne Karin (2018). Digitale historiefortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8. 10.3384/njvet.2242-458X.188144

Larsen, Anne Karin (2017). Samarbeid mellom masterstudenter i yrkespedagogikk og deres kolleger på egen arbeidsplass. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.

Larsen, Anne Karin (2016). En alternativ læringsarena . Hva gjør sosiale entreprenører som fremmer positiv arbeids- og lærelyst hos elevene, og hva kan yrkesfaglæreren gjøre for at hans elever kan utvikle seg på en slik arena?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2015). Arbeidsplassen som læringsarena. Bedriftspedagogikkstudiet utfordrer dialogen mellom nytte for bedriften og frirommet for studenten. Yrkespedagogiske perspektiver. kapittel 6. s. 114-139. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Eva; Larsen, Anne Karin (2011). Spenningsfeltet mellom nytte for bedriften og frirom for studenten: et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. 14 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 1.
https://www.abo.fi/student/media/24148/nordyrkvolu...

Larsen, Anne Karin (2006). Næringslivets behov og krav til kompetanseArtikkelen belyser samarbeidet mellom tannleger og tannteknikere. Tenner i Fokus .

Larsen, Anne Karin (2006). Næringslivets behov og krav til kompetanse. TANDteknikeren. Vol. 43.

Larsen, Anne Karin (2005). Ny utdanningsreform – ny studieplan?81,4 % av tannteknikerne i undersøkelsen mener at eksternpraksis vil styrke utdanningen.Det er ønskelig at resultatene fra undersøkelsen skal føre til et samarbeid mellom HiO og praksisbedriftene i en modell hvor bedriftene formelt blir opplæringsbedrifter for Høgskolen i Oslo. Tenner i Fokus .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig