English version
Anne Marie Lilleengen

Anne Marie Lilleengen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Henjum, Sigrun; Aakre, Inger; Lilleengen, Anne Marie; Garnweidner-Holme, Lisa; Borthne, Sandra; Pajalic, Zada; Blix, Ellen; Gjengedal, Elin Lovise Folven; Brantsæter, Anne Lise (2018). Suboptimal iodine status among pregnant women in the Oslo area, Norway. 14 s. Nutrients . Vol. 10.
https://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/280

Henjum, Sigrun; Lilleengen, Anne Marie; Aakre, Inger; Dudareva, Anna; Gjengedal, Elin Lovise Folven; Meltzer, Helle Margrete; Brantsæter, Anne Lise (2017). Suboptimal Iodine Concentration in Breastmilk and Inadequate Iodine Intake among Lactating Women in Norway. 13 s. Nutrients . Vol. 9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC55377...

Borgen, Iren; Garnweidner-Holme, Lisa; Jacobsen, Anne Flem; Bjerkan, Kirsti; Fayyad, Seraj; Joranger, Pål; Lilleengen, Anne Marie; Mosdøl, Annhild; Noll, Josef; Småstuen, Milada C; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin; Lukasse, Mirjam (2017). Smartphone application for women with gestational diabetes mellitus: a study protocol for a multicentre randomised controlled trial. 8 s. BMJ Open . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/11250/2453044

Lukasse, Mirjam; Lilleengen, Anne Marie; Fylkesnes, Anne Margrethe; Henriksen, Lena (2017). Norwegian midwives' opinion of their midwifery education - a mixed methods study. BMC Medical Education . Vol. 17.

Garnweidner-Holme, Lisa; Aakre, Inger; Lilleengen, Anne Marie; Brantsæter, Anne Lise; Henjum, Sigrun (2017). Knowledge about Iodine in Pregnant and Lactating Women in the Oslo Area, Norway. 11 s. Nutrients . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/11250/2442710

Aakre, Inger; Lilleengen, Anne Marie; Aarsand, Marie Lerseth; Strand, Tor A; Barikmo, Ingrid; Henjum, Sigrun (2017). Infant feeding practices in the Saharawi refugee camps Algeria, a cross-sectional study among children from birth to six months of age. International Breastfeeding Journal . Vol. 12:8.
http://hdl.handle.net/1956/15763

Aune, Ingvild; Lilleengen, Anne Marie (2013). Home visits by student midwives in the early postnatal period - a qualitative study of students' reflections. British Journal of Midwifery . Vol. 21.

Lilleengen, Anne Marie; Fylkesnes, Anne Margrethe (2009). Fremtidsverksted - skapende samarbeid. Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. faglig_bok_institusjon. s. 96-99.

Ahlborg, Tone; Lilleengen, Anne Marie; Lönnfjord, Victoria; Petersen, Caroline (2009). Quality of dyadic relationship in Swedish men and women living in long-term relationships and in couples in family counselling ? Introduction of a new self-report measure, QDR36. Nordic Psychology . Vol. 61.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig