English version
Anne Skumsnes

Anne Skumsnes

Fagområder

Emner

Evaluering   Kommunikasjonstrening   Narrativ teori   Rådgivning   Læringsstrategier   Kriseintervensjon

Vitenskapelige publikasjoner

Skumsnes, Anne M. (2013). Kafébedrift som brukertilbud og praksisarena i psykisk helsearbeid. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. bolk III - kapittel 2. s. 323-330. ABM-media AS.

Skumsnes, Anne (2008). Internasjonalisering og samfunnskontakt. Blichfeldt, Jon Frode (Red.). Studielederen - mellom fag og administrasjon. Kapittel 9. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skumsnes, Anne M (2008). Bruk av rike bilder i et prosjekt knyttet til studenters praksisfortellinger. Habib, Laurence (Red.). A method to the madness? Developing SMAD (Soft Methodology for Academic Development). 6. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Skumsnes, Anne (2007). Including Student Narratives in Teaching. Journal of Teaching in Social Work . Vol. 27.

Næss-Andresen, Brit; Holmboe, Anne-Margrethe; Skumsnes, Anne (2006). Studentvurdering av problembasert læring i en tverrfaglig videreutdanning. Vård i Norden . Vol. 1.

Skumsnes, Anne (2003). Bruk av studenters narrativer i undervisningen. UNIPED (Tromsø) .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig