Anne Hodnefjeld

Anne Hodnefjeld

Kort om

Jeg er utrolig stolt og glad over at HiOA - i samarbeid med NAV, satser så stort på et viktig og spennende senter for å utvikle forskning og utdanning på arbeidsinkludering.

Jeg har bakgrunn som leder og rådgiver fra kunnskapsorganisasjoner og bedrifter i privat og offentlig sektor. Bred utdanning innenfor organisasjonsutvikling, strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI og NKSH/ HiO. Fra tidligere,utdannet cand.mag.med profesjonsutdanning som sosionom og videreutdanning i helse-, sosialadministrasjon og ledelse.Tilleggsutdanning i Supported Employment.

Faglig engasjert i endringsledelse og arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet. Kjenner kunnskapsfeltet arbeidsinkludering veldig godt. Tidligere har jeg bl.a vært avdelingssjef i Arba Inkludering AS, avdelingssjef i DI gruppen AS, seniorrådgiver i Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid, mangeårig avdelingsleder på Mølla Kompetansesenter AS og rådgiver i Justisdepartementets ytre etat.