English version
Anniken Konstance Eid Kjeserud

Anniken Konstance Eid Kjeserud

Kort om

* Utvikling og forvaltning av OsloMets digitale kanaler

* Teknisk prosjektleder for oslomet.no

* Utvikling og forvaltning av brukerrettet innhold

* Brukertester og rutiner for nettutvikling

* Rådgivning og analyse

* Brukerstøtte og opplæring i nettpublisering

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Digital rådgiving   Nettstrategi