English version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk

Emner

Kunstformidling   Lærerutdanning   Estetikk   Museumspedagogikk   Kulturstudier   Materialitet   Relasjonell estetikk   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Barnehagelærerutdanning   Kunstmøte   Kunstdidaktikk i barnehagen   Barn og kunst   Estetiske læringsprosesser

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2022). Skapende friluftsliv - å forme og formes med tre som jorda materiale i barnehagen. Friluftsliv som utgangspunkt for naturfaglige oppdagelser og samtaler.. kapittel 6. s. 96-110. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Boucher, Kelly (2022). “Jeg skal sjekke”: Urban buggy-wayfaring and adventurous lines with data-ing and reconfigurations of children<sup>1</sup>. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 23.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 186 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Experimental explorations of materials and materiality in transmaterial landscapes. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.

Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 6. s. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. kapittel 5. s. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2642383

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Red.). Principles of transversality in globalization and education. 11. s. 175-193. Springer Nature.

Otterstad, Ann Merete; Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2018). Touchicizing Posthuman Digital-Artistic-Assemblages of Child/ren/hood(s) Exposuring(s) in the Making …. Knight, Linda; Lasczik Cutcher, Alexandra (Red.). Arts-Research-Education. Connections and Directions.. del 2, kap. 6. s. 103-121. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig