English version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk   Humaniora

Emner

Lærerutdanning   Kulturstudier   Materialitet   Kunst og håndverk   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Barnehagelærerutdanning   Kunstmøte   Barn og kunst

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Haptiske foto-graferinger som data-bliven og affektive hendelser i tid, rom og materialitet. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2023). Fra observasjon mot observa(k)sjon. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger i en mindre forskning. Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. Kapittel 1. s. 13-28. Fagbokforlaget.

Myhre, Cecilie Ottersland; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2023). Metodologiske ut-viklinger : Om kvalitativ og postkvalitativ forskning i barnehagefeltet. ISBN: 9788245035445. 244 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2022). Skapende friluftsliv - å forme og formes med tre som jorda materiale i barnehagen. Friluftsliv som utgangspunkt for naturfaglige oppdagelser og samtaler.. kapittel 6. s. 96-110. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Boucher, Kelly (2022). “Jeg skal sjekke”: Urban buggy-wayfaring and adventurous lines with data-ing and reconfigurations of children<sup>1</sup>. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 23.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 186 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Experimental explorations of materials and materiality in transmaterial landscapes. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.

Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 6. s. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. kapittel 5. s. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig