English version
Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag   Fagdidaktikk

Emner

Kunstformidling   Lærerutdanning   Estetikk   Museumspedagogikk   Kulturstudier   Materialitet   Relasjonell estetikk   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Barnehagelærerutdanning   Kunstmøte   Kunstdidaktikk i barnehagen   Barn og kunst   Estetiske læringsprosesser

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2021). I materialenes verden. Perspektiver i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 9788245038828. 381 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Experimental explorations of materials and materiality in transmaterial landscapes. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.

Engesnes, Nina; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – utforsking av potensialer for meningsskaping i møte med en sang. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 6. s. 115-134. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. kapittel 5. s. 92-114. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/2642383

Nordström, Susan Naomi; Andersen, Camilla Eline; Osgood, Jayne; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2018). Alice's adventures: Reconfiguring solidarity in early childhood education and care through data events. Cole, David R.; Bradley, Joff P. N. (Red.). Principles of transversality in globalization and education. 11. s. 175-193. Springer Nature.

Otterstad, Ann Merete; Waterhouse, Ann Hege Lorvik (2018). Touchicizing Posthuman Digital-Artistic-Assemblages of Child/ren/hood(s) Exposuring(s) in the Making …. Knight, Linda; Lasczik Cutcher, Alexandra (Red.). Arts-Research-Education. Connections and Directions.. del 2, kap. 6. s. 103-121. Springer.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F97...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2016). Den gode barnehagekonserten. Om kvalitet i musikalske møter mellom barn, musikk og utøver. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Barnekultur. 10. s. 148-166. Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2016). Kunstneriske inspira(k)sjoner. Materielle svar på Henrik Ibsens Et dukkehjem. Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie (Red.). Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. 3. s. 176-216. Vidarforlaget AS.

Otterstad, Ann Merete; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2016). Beyond regimes of signs: making art/istic portrayals of haptic moments/movements with child/ren/hood. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education . Vol. 37.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0159630...

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Otterstad, Ann Merete; Jensen, Maybritt (2015). . . . anything but synchronized swimming/ methodologies . . . artistic movements in/ with unknown inventions. Qualitative Inquiry . Vol. 22.
https://www.youtube.com/watch?v=-2eTwSAq8JU

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2013). I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. ISBN: 978-82-450-1179-1. 189 s. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Gulpinar, Tona (2012). Exploring public spaces - Street art as subject of exploring creative collaborative processes and expressions in public spaces. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 7.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2011). Digitale muligheter i barnehagens kunstfaglige virksomhet. Bakke, Kari; Jenssen, Cathrine; Sæbø, Aud Berggraf (Red.). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. 7. s. 177-198. Fagbokforlaget.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2011). Kunstmøtet som estetisk erfarings - og læringsprosess - en undersøkelse av små barns møter med skulptur. Techne Serien . Vol. 17.
http://hdl.handle.net/10642/1070

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2009). "Små barns møter med kunstobjekter - kunstdidaktisk arbeid i barnehagen". Bjørke, Gerd (Red.). Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. artikkel. s. 49-60. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2005). Hva er egnede formingsmaterialer i barnehagen?. Barnehagefolk .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig