English version
Arnhild Bie-Drivdal

Arnhild Bie-Drivdal

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bie-Drivdal, Arnhild (2020). Unions’ Conceptualizations of Members’ Professional Interests and Influence in the Workplace. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 10.

Bie-Drivdal, Arnhild (2019). Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Bie-Drivdal, Arnhild (2018). Public sector unions’ ideas about employee-driven development: Restricted conceptualization of representative participation in workplaces. Economic and Industrial Democracy: an international journal .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig