English version
Astrid Eriksen

Astrid Eriksen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Astrid (2020). Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer. ISBN: 9788202681043. 21 s.

Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (2020). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. ISBN: 978-82-02-68104-3. 199 s. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Schei, Berit; Sørlie, Tore; Stigum, Hein; Bjertness, Espen; Javo, Anne Cecilie (2018). Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health . Vol. 77.
http://hdl.handle.net/11250/2562602

Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Greg; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pambrun, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn (2017). Indigenous Values and Health Systems Stewardship in Circumpolar Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/10037/12709

Eriksen, Astrid M.A.; Schei, Berit; Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore; Fleten, Nils; Javo, Cecilie (2016). Childhood violence and adult chronic pain among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. 12 s. International Journal of Circumpolar Health . Vol. 75.
http://hdl.handle.net/11250/2437288

Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Ross; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pabrum, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn (2015). Approaching Etuaptmumk - introducing a consensusbased mixed method for health services research. 9 s. International Journal of Circumpolar Health . Vol. 74:27438.
http://hdl.handle.net/10037/8727

Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Javo, Cecilie; Schei, Berit (2015). Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 43.
http://sjp.sagepub.com/content/43/6/588.full.pdf+h...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig