English version
Aurora Berg

Aurora Berg

Kort om

Master i sosiologi fra UiO (2019). Aurora er rådgiver i seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og jobber i hovedsak med Ung i Norge-studien og Ung i Oslo.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Studiens femte datainnsamling vil foregå høsten 2020 og våren 2021.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.