English version
Aurora Berg

Aurora Berg

Kort om

Master i sosiologi fra UiO (2019). Aurora er rådgiver i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og har ansvar for datainnsamlingen på Ung i Norge-studien.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Studiens femte datainnsamling vil foregå høsten 2020 og våren 2021.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Berg, Aurora (2021). Elever på østkanten i Oslo blir oftere rådet til å velge yrkesfag enn elever på vestkanten.
https://www.aftenposten.no/oslo/i/eK5pqQ/elever-pa...

Berg, Aurora (2021). Klassetilpasset rådgivning i skolen. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 4. s. 91-108. Cappelen Damm Akademisk.

Berg, Aurora (2019). Klassetilpasset rådgivning? En kvalitativ analyse av ungdomsskolerådgiveres perspektiver på utdanningsvalg i Oslo. 120 s.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/7290...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig