English version
Bente Ytterstad

Bente Ytterstad

Vitenskapelige publikasjoner

Ytterstad, Bente (2002). "Exploring the potential of "the picture" in art-related resarch and science",. 12 s. Research Magazine - Oslo School of Architecture . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig