English version
Beverley Goldshaft

Beverley Goldshaft

Fagområder

Emner

Forskningsbasert lærerutdanning   Ledelse og utdanning   Profesjonell utvikling i lærerutdanning

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Goldshaft, Beverley; Sjølie, Ela; Johannesen, Monica (2022). Student teachers’ research and development (R&D) practice - constraining and supporting practice architectures. Pedagogy, Culture & Society .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig