English version
Bettina Holmberg Fagerlund

Bettina Holmberg Fagerlund

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada C.; Glavin, Kari (2020). The use of a communication tool about diet at the child health centre: A cluster randomized controlled trial. Nursing Open . Vol. 7.

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Glavin, Kari (2019). Parental experience of counselling about food and feeding practices at the child health centre: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 28.

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari (2019). Parental concerns of allergy or hypersensitivity and the infant's diet. Nursing Open . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2638624

Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Owe, Jenny; Glavin, Kari (2017). Counselling parents on young children's healthy diet: a modified scoping review. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari (2017). Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Riiser, Kirsti; Misvær, Nina; Glavin, Kari; Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi (2016). Livskvalitet hos barn og unge med overvekt. Helseth, Sølvi; Leegaard, Marit; Nortvedt, Finn (Red.). Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt. 3. s. 41-54. Gyldendal Akademisk.

Holmberg Fagerlund, Bettina; Pettersen, Kjell Sverre; Terragni, Laura; Glavin, Kari (2016). Counseling immigrant parents about food and feeding practices: public health nurses' experiences. Public Health Nursing . Vol. 33.

Fagerlund, Bettina (2007). Helsesøster på hjemmebesøk. Glavin, Kari; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal (Red.). Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. laerebok. s. 269-280. Akribe Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig