English version
Bjørn Hvinden

Bjørn Hvinden

Kort om

Sosiolog med mastergrad (1977) & doktor philos-grad (1992), begge fra Oslo Universitetet. Har vekslet mellom anvendt samfunnsforskning (Inst. for samfunnsforskning 1975-86, INAS 1986-1994, og NOVA fra 2006) & stillinger ved universiteter (UiO, Oslo 1991-92 og NTNU Trondheim 1995-2007). Har vært professor i sosiologi siden 1995. Var professor II i sosiologi ved UiT Norges arktiske Universitet, Tromsø, 2012-15. Har vært gjesteforsker ved universitetene i Edinburgh, Umeå, Helsinki, Bremen, København & Lund. Ledet 2002-2005 et nordisk prosjekt om aktivt medborgerskap, 2007-13 et nordisk virtuelt senter for fremragende forskning om den nordiske velferdsmodellen, 2013-16) et EU-prosjekt om aktivt medborgerskap for personer med funksjonsnedsettelse (DISCIT), 2015-18 et H2020-prosjekt om unges håndtering av jobbusikkerhet (NEGOTIATE) & 2014-18 Forskningsrådsprosjekt om bærekraftige europeiske velferdssamfunn. Partner i EU-prosjekt (H2020) om nye solidariteter (SOLIDUS 2015-18).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Klima   Funksjonshemming   Bærekraft   Klimapolitikk   Velferdspolitikk   EU - europeisk politikk   Samfunnsborgerskap   Ungdomsarbeidsløshet

Administrative arbeidsområder

Forskningskvalitet   Forskningsstrategi   Forskningsetikk   Personvern i forskning   Forskningssamarbeid   EU   Internasjonalt samarbeid   Internasjonalisering

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

Samarbeider med kolleger ved universiteter og forskningsinstitutter i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Spania, Hellas, Italia, Nederland, Ungarn, Bulgaria, Serbia, Sveits, Tsjekkia, Østerrike & Polen - se https://www.hioa.no/tilsatt/bhvind

Vitenskapelige publikasjoner

Greve, Bent; Blomquist, Paula; Hvinden, Bjørn; van Gerven, Minna (2020). Nordic welfare states—still standing or changed by the COVID‐19 crisis?. Social Policy & Administration . Vol. 55.

O'Reilly, Jacqueline; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Conclusion. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 11. s. 228-241. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; O'Reilly, Jacqueline (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 1. s. 1-17. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Implications for policymaking. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 231-251. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bussi, Margherita; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Has the European Social Fund been effective in supporting young people?. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 11. s. 206-229. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Sirovatka, Tomáš; Schoyen, Mi Ah (2019). Introduction. Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (Red.). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. 1. s. 1-22. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Hvinden, Bjørn; Hyggen, Christer; Schoyen, Mi Ah; Sirovatka, Tomáš (2019). Youth unemployment and job insecurity in Europe: Problems, Risk Factors and Policies. ISBN: 978-1-78811-889-7. 257 s. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2019). Hva skal til for å få flere unge funksjonshemmede i arbeid? Et systemperspektiv. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 12. s. 246-266. Fagbokforlaget.

Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (2019). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. ISBN: 978 1 78811 878 1. 246 s. Edward Elgar Publishing.

Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (2018). Integrated discussion: Managing diversity among youth in Nordic social protection policies. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn (Red.). Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies. 9. s. 199-228. Edward Elgar Publishing.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig