Bjørg Halvorsen

Bjørg Halvorsen

Kort om

Studentutveksling - innreisende og utreisende studenter, på Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag og Institutt for journalistikk og mediefag
Avtaleportefølje for student- og lærerutveksling innenfor Erasmus+ og Nordplus programmene på Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag og Institutt for journalistikk og mediefag
Leder team for internasjonalisering på Fakultet for samfunnsvitenskap
Medlem av tilsettingsråd for administrative stillinger på Fakultet for samfunnsvitenskap
Verneombud for administrasjonen i sjette etasje i P-48
Med i psykososial beredskapsgruppe ved Fakultet for samfunnsvitenskap
Medlem av klubbstyret i Forskerforbundet på Fakultet for samfunnsvitenskap