English version
Bjørn Jamtli

Bjørn Jamtli

Vitenskapelige publikasjoner

Fremstad, Kjell Otto; Lindenskov, Paal Helge H.; Ihle-Hansen, Hege; Jamtli, Bjørn; Kramer-Johansen, Jo; Hardeland, Camilla; Hov, Maren Ranhoff; Sandset, Else Charlotte (2022). Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag. 43 s. Sykepleien Forskning . Vol. 17.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig