English version
Bjørn Lyngroth

Bjørn Lyngroth

Kort om

Leder av studieadministrastrativt kontor 1, med ansvar for programplaner, kvalitetsarbeid, ph.d. forvaltning, internasjonalisering og lokalt opptak

Administrative arbeidsområder

Internkommunikasjon   Personalforvaltning   Opptak   Internasjonalisering   Internasjonalt samarbeid   Programmer