English version
Britt Andersen

Britt Andersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sandaker, Ingunn; Andersen, Britt; Ree, Gunnar (2014). Byråkrati, variasjon og læring. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 41.

Andersen, Britt; Ree, Gunnar; Sandaker, Ingunn (2010). A Web of Learning Opportunities. European Journal of Education . Vol. 45.

Sandaker, Ingunn; Andersen, Britt (2008). Complexity and learning regions : learning regions as complex adaptive systems. Doyle, L (Red.). Building stronger communities. Connecting research, policy and practice. s. 50-66. NIACE - National Institute of Adult Continuing Education.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig