English version
Eric Breit

Eric Breit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig og privat administrasjon

Emner

Offentlig administrasjon   Organisasjon og ledelse   Institusjonell teori   Korrupsjon   Kommunikasjon og mening   Organisasjonsprosesser   NAV reformen   Organisasjonsidentitet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Røhnebæk, Maria; Breit, Eric Martin Alexander (2021). ‘Damned if you do and damned if you don’t’: a framework for examining double binds in public service organizations. Public Management Review .

Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. Social Policy & Administration .

Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration .

Horbach, Serge; Breit, Eric; Halffman, Willem; Mamelund, Svenn-Erik (2020). On the willingness to and consequences of reporting research misconduct: The role of power relations. 30 s. Science and Engineering Ethics . Vol. 26.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948...

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Kapittel 8. Edward Elgar Publishing.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Breit, Eric (2019). Digitalisering. Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge (Red.). Trygd i aktiveringens tid. Kapittel 16. s. 311-324. Gyldendal Akademisk.

Horbach, Serge; Breit, Eric; Mamelund, Svenn-Erik (2019). Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy . Vol. 46.
https://academic.oup.com/spp/advance-article/doi/1...

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review . Vol. 71.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization . Vol. 5.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig