Britt Slagsvold

Britt Slagsvold

Kort om

Psykolog. Dr.philos. Leder pågående prosjekter AgePaths: Active ageing - pathways and outcomes (2014-2018) og prosjektet ExitAge - Eldre i arbeidslivet og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense (2016-2019).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring, Livskvalitet, Livsløp, Eldre, Aldring og alkohol, Aldring og mestring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum . Vol. 33.

Slagsvold, Britt (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum .

Hansen, Thomas; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt; Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences .

Hansen, Thomas; Jakobsson, Lars Niklas; Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri; Kassah, Bente Lind (Red.). Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2017). The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey. Scandinavian Psychologist .

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Slagsvold, Britt; Hansen, Thomas (2017). Morgendagens eldre : betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2015). Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey. 20 s. Social Indicators Research . Vol. 124.
http://hdl.handle.net/10642/2882

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2015). Feeling the squeeze? The effects of combining work and informal caregiving on psychological well-being. European Journal of Ageing . Vol. 12.

Slagsvold, Britt; Sørensen, Annemette (2013). Changes in sense of control in the second half of life: Results from a 5-year panel study. The International Journal of Aging & Human Development . Vol. 77.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig