English version
Richard Buzurgmehr Rahmatulloev

Richard Buzurgmehr Rahmatulloev

Kort om

rådgiver innen økonomi.

Veiledning av interne rutiner og opplæring av diverse systemer på TKD.
Budsjettering, oppfølging og rapportering av ordinær drift for instituttet for informasjonsteknologi.
Budsjettering, veiledning og oppfølging av ekstern finansierte prosjekter. Bistand med budsjett utkast for søknader.
Ansvarlig for små innkjøp og store anskaffelser med verdi over 100 000 NOK.
Utbetaling av variable lønn til timelønnede ansatte på BE, MEK, og IT, behandling av reiseregninger og refusjoner.
Kartlegging og regnskaps analyse for forbedring of effektiviserings formål.

Administrative arbeidsområder

Økonomistyring   Controlling   Refusjon   Fakturabehandling   Innkjøp   Analyse